De Gezondheidsmonitor heeft als doel data te verzamelen waarmee wij onze levensstijl en de gezondheid van de maatschappij kunnen bestuderen.

De voorbije jaren werd soms pijnlijk duidelijk dat er te weinig ingezet wordt op preventieve gezondheidszorg en dat dit in crisistijden zware gevolgen kan hebben voor onze zorgsector en ons zorgpersoneel.

Zonder voldoende data, kunnen wij niet op zoek gaan naar oplossingen. De Gezondheidsmonitor levert een belangrijke bijdrage aan het begrijpen van genetische en omgevingsfactoren en hun impact op ziekte. Deze kennis kan uiteindelijk leiden tot nieuwe inzichten en behandelingen.