Een deelname aan de Gezondheidsmonitor houdt in dat er vierjaarlijks, gedurende een periode van twintig jaar, een interview en stalenonderzoek bij de deelnemer wordt afgenomen. We plannen onze afspraak in op een moment dat past voor de deelnemer.