За участниците голямата възможност на Health Monitor несъмнено е цялостното изследване на здравето на високо ниво. От само себе си се разбира, че ние сме на ваше разположение с целия си екип от експерти.

Освен това цялата зона за първична медицинска помощ в Гент сътрудничи в това изследване. Те подкрепят доставчиците на здравни услуги и грижи в Гент и работят в тясно сътрудничество с град Гент. Те създават ефективна, достъпна и висококачествена първа линия, в която централно място заема гражданинът.

С екип от медицински експерти ние не бързаме да разрешаваме изследвания върху вашите проби. Чрез етичен преглед се обсъждат и потвърждават изследователските въпроси, а екип от медицински експерти преценява кои резултати трябва да бъдат съобщени.

Ако желаете да получите и обсъдите тези резултати, това може да стане чрез професионалния екип на Health Monitor. Можете също така да изберете да споделите резултатите си с ваш довереник. В повечето случаи това е личният лекар, но може да бъде и психолог, терапевт, медицинска сестра, фармацевт или обществен работник. Всичко това ще бъде обсъдено с интервюиращия, когато давате съгласието си за провеждане на Health Monitor.