Onderzoek naar de invloed van biologische, omgevings- en erfelijke factoren op plasklachten

De focus van dit onderzoek binnen de Gezondheidsmonitor ligt op de plasklachten van de huidige bevolking en de invloed van biologische, omgevings- en erfelijke factoren hierop. Plasklachten hebben de neiging een levenslang karakter met zich mee te brengen en worden dus ook beïnvloed door veroudering.

In dit onderzoek stellen we onszelf de volgende vragen:

  • Welke impact hebben plasklachten op het dagelijks leven van de 45-jarige Gentenaar of ouder?
  • Wat is de impact van plasklachten op de kwaliteit van leven? Wat is de invloed van biologische, omgevings- en erfelijke factoren hierop?
  • Is behandeling van plasklachten altijd aangewezen?

Met dit onderzoek willen we enerzijds bewustzijn creëren over een nieuw concept ‘levenslange plasklachten’ en het taboe hierrond doorbreken. Anderzijds zien we de Gezondheidsmonitor als grondlegger voor preventieve gezondheidszorg in deze populatie en zullen we met de verzamelde data nieuwe behandelingsmogelijkheden proberen uitwerken. Met het oog op “gezond ouder worden” gaan wij dan ook graag het engagement voor 20 jaar onderzoek aan!

Dit onderzoek wordt gesuperviseerd door dr. Mauro Van den Ende, prof. dr. Karel Everaert & Prof. dr. François Hervé verbonden aan het UZGent. Voor meer informatie kan u terecht op 092648085 of hallo@gezondheidsmonitor.gent.


Onderzoek naar hormoon verstorende stoffen in drinkwater

Een alarmerende toename van hormonale kankers in de afgelopen vijf decennia heeft onderzoekers doen vermoeden dat genetische factoren alleen niet de enige boosdoener kunnen zijn. Het Vlaams gesubsidieerd project ‘AquaGlance’ heeft nu als doel om de aanwezigheid van hormoon verstorende stoffen in drinkwater te onderzoeken en de daaraan verbonden gezondheidsrisico’s te evalueren.

Tot op heden zijn hormoon verstorende stoffen niet gereguleerd in drinkwater, en hun mogelijke bijdrage aan de stijgende kankerincidentie is een punt van zorg geworden. ‘AquaGlance’ zal waterstalen analyseren uit 300 huishoudens, inclusief kraan- en flessenwater, als onderdeel van de Gezondheidsmonitor studie. Deze analyse zal worden aangevuld met de vragenlijst over de dagelijkse wateropname om zo het individueel risico na te gaan.

De bevindingen van ‘AquaGlance’ zullen niet alleen worden gebruikt om bewustwordingscampagnes te voeren en burgers te informeren over mogelijke risico’s, maar ook om praktische begeleiding te bieden over hoe blootstelling aan deze stoffen in het dagelijks leven kan worden verminderd. Dit kan het gebruik van hoogwaardige waterfilters, de voorkeur voor glas boven plastic flessenwater, en het verstrekken van tips voor veiliger gebruik omvatten. Daarnaast zal ‘AquaGlance’ pleiten voor nieuwe regelgeving om de aanwezigheid van hormoon verstorende stoffen in drinkwater te verminderen.

“De resultaten van het project zullen dienen als basis voor vervolgonderzoek, waarbij de relatie tussen blootstelling aan hormoon verstorende stoffen en kanker gedurende het leven van de Gezondheidsmonitor deelnemers verder zal worden onderzocht” – aldus dr. Tess Goessens.

Dit onderzoek wordt gesuperviseerd door dr. Tess Goessens, postdoctoraal onderzoeker aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen. Voor meer informatie kan u terecht op 092648085 of hallo@gezondheidsmonitor.gent.


Onderzoek naar de longgezondheid en omgeving

Een van de belangrijkste voorspellers van gezond ouder worden is een goede longfunctie. Om te begrijpen hoe longziekten ontstaan en zich ontwikkelen, is het nodig om onderzoek te doen naar de longgezondheid van mensen in grote groepen die een afspiegeling zijn van de samenleving en worden blootgesteld aan de omgeving van vandaag.

Daarom kijken we in de Gezondheidsmonitor naar de longfunctie van veel mensen om te zien hoe de omgeving invloed heeft op hun longen. We meten de longfunctie met behulp van een test genaamd ‘spirometrie’ en onderzoeken via de vragenlijsten welke voeding mensen consumeren en hoe dat invloed heeft op hun longen. We kijken daarbij vooral naar stoffen die antioxidanten en mycotoxinen worden genoemd, en zullen deze meten met behulp van geavanceerde analytische technieken.

Door de resultaten te analyseren, kunnen we groepen mensen identificeren die een hoger risico lopen op longproblemen door schadelijke omgevingsfactoren. Dit helpt ons om beter te begrijpen hoe voeding de gezondheid van de longen beïnvloedt en om groepen mensen te vinden die extra zorg nodig hebben om hun longen gezond te houden.

Dit onderzoek wordt gesuperviseerd door Prof. dr. Lies Lahousse & Prof. dr. Marthe De Boevre van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Voor meer informatie kan u terecht op 092648085 of hallo@gezondheidsmonitor.gent.