Een van de belangrijkste voorspellers van gezond ouder worden is een goede longfunctie. Om te begrijpen hoe longziekten ontstaan en zich ontwikkelen, is het nodig om onderzoek te doen naar de longgezondheid van mensen in grote groepen die een afspiegeling zijn van de samenleving en worden blootgesteld aan de omgeving van vandaag.

Daarom kijken we in de Gezondheidsmonitor naar de longfunctie van veel mensen om te zien hoe de omgeving invloed heeft op hun longen. We meten de longfunctie met behulp van een test genaamd ‘spirometrie’ en onderzoeken via de vragenlijsten welke voeding mensen consumeren en hoe dat invloed heeft op hun longen. We kijken daarbij vooral naar stoffen die antioxidanten en mycotoxinen worden genoemd, en zullen deze meten met behulp van geavanceerde analytische technieken.

Door de resultaten te analyseren, kunnen we groepen mensen identificeren die een hoger risico lopen op longproblemen door schadelijke omgevingsfactoren. Dit helpt ons om beter te begrijpen hoe voeding de gezondheid van de longen beïnvloedt en om groepen mensen te vinden die extra zorg nodig hebben om hun longen gezond te houden.

Dit onderzoek wordt gesuperviseerd door Prof. dr. Lies Lahousse & Prof. dr. Marthe De Boevre van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Voor meer informatie kan u terecht op 092648085 of hallo@gezondheidsmonitor.gent.