Een alarmerende toename van hormonale kankers in de afgelopen vijf decennia heeft onderzoekers doen vermoeden dat genetische factoren alleen niet de enige boosdoener kunnen zijn. Het Vlaams gesubsidieerd project ‘AquaGlance’ heeft nu als doel om de aanwezigheid van hormoon verstorende stoffen in drinkwater te onderzoeken en de daaraan verbonden gezondheidsrisico’s te evalueren.

Tot op heden zijn hormoon verstorende stoffen niet gereguleerd in drinkwater, en hun mogelijke bijdrage aan de stijgende kankerincidentie is een punt van zorg geworden. ‘AquaGlance’ zal waterstalen analyseren uit 300 huishoudens, inclusief kraan- en flessenwater, als onderdeel van de Gezondheidsmonitor studie. Deze analyse zal worden aangevuld met de vragenlijst over de dagelijkse wateropname om zo het individueel risico na te gaan.

De bevindingen van ‘AquaGlance’ zullen niet alleen worden gebruikt om bewustwordingscampagnes te voeren en burgers te informeren over mogelijke risico’s, maar ook om praktische begeleiding te bieden over hoe blootstelling aan deze stoffen in het dagelijks leven kan worden verminderd. Dit kan het gebruik van hoogwaardige waterfilters, de voorkeur voor glas boven plastic flessenwater, en het verstrekken van tips voor veiliger gebruik omvatten. Daarnaast zal ‘AquaGlance’ pleiten voor nieuwe regelgeving om de aanwezigheid van hormoon verstorende stoffen in drinkwater te verminderen.

“De resultaten van het project zullen dienen als basis voor vervolgonderzoek, waarbij de relatie tussen blootstelling aan hormoon verstorende stoffen en kanker gedurende het leven van de Gezondheidsmonitor deelnemers verder zal worden onderzocht” – aldus dr. Tess Goessens.

Dit onderzoek wordt gesuperviseerd door dr. Tess Goessens, postdoctoraal onderzoeker aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen. Voor meer informatie kan u terecht op 092648085 of hallo@gezondheidsmonitor.gent.