De focus van dit onderzoek binnen de Gezondheidsmonitor ligt op de plasklachten van de huidige bevolking en de invloed van biologische, omgevings- en erfelijke factoren hierop. Plasklachten hebben de neiging een levenslang karakter met zich mee te brengen en worden dus ook beïnvloed door veroudering.

In dit onderzoek stellen we onszelf de volgende vragen:

  • Welke impact hebben plasklachten op het dagelijks leven van de 45-jarige Gentenaar of ouder?
  • Wat is de impact van plasklachten op de kwaliteit van leven? Wat is de invloed van biologische, omgevings- en erfelijke factoren hierop?
  • Is behandeling van plasklachten altijd aangewezen?

Met dit onderzoek willen we enerzijds bewustzijn creëren over een nieuw concept ‘levenslange plasklachten’ en het taboe hierrond doorbreken. Anderzijds zien we de Gezondheidsmonitor als grondlegger voor preventieve gezondheidszorg in deze populatie en zullen we met de verzamelde data nieuwe behandelingsmogelijkheden proberen uitwerken. Met het oog op “gezond ouder worden” gaan wij dan ook graag het engagement voor 20 jaar onderzoek aan!

Dit onderzoek wordt gesuperviseerd door dr. Mauro Van den Ende, prof. dr. Karel Everaert & Prof. dr. François Hervé verbonden aan het UZGent. Voor meer informatie kan u terecht op 092648085 of hallo@gezondheidsmonitor.gent.