Няма проблем!

Нашата информация и комуникация са преведени на девет езика (нидерландски, английски, френски, турски, полски, словашки, български, румънски, арабски). Сътрудничим си и с професионални преводачи и общностни работници, така че всеки да може да участва.

Където има желание, има и начин.