Ще трябва да отговорите на няколко въпроса. Това може да стане по време на интервю в дома ви, но можете също така да изберете да отговорите на въпросите онлайн със собствено темпо. Въпросникът има за цел да създаде пълна картина за вас като личност, както и за вашия начин на живот и среда.

Например, бихме искали да знаем:

  • Къде сте родени?
  • Имате ли деца?
  • Винаги ли сте живели там, където живеете сега?
  • Каква работа работите или от колко време вече сте пенсионер?
  • Какво ядете всеки ден?
  • Как се придвижвате?
  • С кого споделяте дома си?

Задават се и въпроси за Вашите спортни или физически дейности, хранителни навици, физически или психически оплаквания и как изглежда Вашата седмица.

Резултатите от интервюто ни разказват повече за домашната и жилищната среда, положението в дома и социално-икономическите условия на нашите участници.