Health Monitor е просто проучване, при което се събират и анализират много данни чрез въпросник, физически тестове и вземане на проби. Тези данни са ни необходими, за да проведем пълен здравен скрининг с вашите данни.

Участието в Health Monitor е свързано с малко рискове. При стандартното вземане на кръвни проби е възможен риск от възпаление на мястото на пункцията (< 1 %) или синини. При всички останали процедури няма допълнителен риск за участника. Имате право да задавате въпроси относно възможните и/или известните рискове на Health Monitor по всяко време. Ако въпреки това изпитате някакъв недостатък в резултат на участието си в Health Monitor, ще получите подходящо лечение

Възможно е да възникнат и други рискове и неудобства, които към момента не са известни. Ето защо е много важно да съобщавате за всяко ново здравословно оплакване на вашия личен лекар възможно най-скоро, независимо дали смятате, че оплакването е свързано с участието в Health Monitor или не.