Бъдете сигурни. Още от първия ден полагаме всички усилия, за да третираме резултатите ви с най-високо ниво на сигурност.

При стартирането на проекта самоличността ви е известна, но веднага щом въпросникът и пробите достигнат изследователския център, данните ви се криптират. От този момент нататък вашето досие винаги се посочва със специален код в рамките на Health Monitor.

Научните знания, събрани в рамките на проучването, ще бъдат съхранени в база данни (надяваме се, че тя ще се увеличава). По този начин вашите данни и тези на останалите участници могат да бъдат добавена стойност в много други изследвания в рамките на „остаряването в добро здраве“.

Например: някой иска да проучи връзката между:

  • живота на оживен тухлен път и нивата на фин прах в кръвта.
  • професията и нивата на холестерола на възраст над 45 години.
  • влиянието на домашната или работната среда и психическото благополучие.

В един идеален свят Health Monitor привлича множество ентусиазирани участници и ние получаваме повече проби, отколкото можем да обработим! По този начин можем да променим нещо с нашите изследвания. Моля, имайте предвид, че проучването понякога отнема много време; не можете да очаквате, че резултатите могат да бъдат дадени веднага. Разбира се, ние ще се погрижим да получавате редовно информация от нас!