Вашите данни, които ще попълните във въпросника, ще бъдат съхранени на защитен сървър в университета в Гент. Вашите биологични проби се съхраняват в биобанката в UZGent. Изследователите ще работят с вашите данни и проби, за да картографират влиянието на околната среда и генетиката върху здравето ви.

След като съберем достатъчно данни за всеки квартал, ще бъде възможно да се изпрати обратна връзка на ниво квартал. Ще правим това на регулярна основа.

Моля, имайте предвид, че между попълването на въпросника и вземането на пробите може да минат няколко месеца или дори години, преди да стане известен резултатът. Ето защо е важно да се обърнете към вашия доверен доставчик на първична медицинска помощ с всяко оплакване или притеснение. Мониторът на здравето е част от данните на изследването и не замества редовните грижи, предлагани от вашия личен лекар/фармацевт/…. Разбира се, ние сме винаги на ваше разположение с нашия експертен екип, който е в тесен контакт с първичната медицинска помощ в Гент!

Какво е влиянието на квартала, в който живеете, и на улиците, по които минавате всеки ден, върху здравето? Ще разберете това благодарение на вашето участие и на участието на други местни жители.