Целта на Health Monitor е да събира данни, които да използваме за проучване на начина ни на живот и здравето на обществото.
През последните години понякога става болезнено ясно, че ангажиментът към превантивното здравеопазване е твърде слаб и че по време на криза това може да има сериозни последици за нашия здравен сектор и за здравния персонал.
Без достатъчно данни не можем да търсим решения. Вашето участие е от решаващо значение! Health Monitor дава важен принос за разбирането на генетичните фактори и факторите на околната среда и тяхното влияние върху заболяванията. Тези знания в крайна сметка могат да доведат до нови прозрения и лечения.