Да. Можем да използваме данните ви само ако сте дали изрично съгласие.

Почти винаги трябва да дадете разрешение, преди лаборатории или други организации да могат да използват вашите здравни данни за изследователски цели. Това се регулира от законите за защита на личните данни, като например Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) в Европейския съюз.

Ако проявите интерес към Health Monitor, ще бъдете предварително информирани какви точно данни се събират, как се използват, кой има достъп до тях и колко дълго се съхраняват.