Никой няма право да споделя данните ви без вашето изрично съгласие. Това е ясно описано във формуляра за съгласие, който ще разгледате подробно с интервюиращия.
Отрицателните, положителните или неутралните резултати нямат значение: имате пълен контрол върху това кой има достъп до вашите резултати. Това ще бъде подробно обсъдено с вас в началото на проучването.