Първо потупайте себе си по рамото! Взели сте правилното решение, като сте участвали в това мащабно (Гент) здравно проучване.

Попълвате нашия формуляр за контакт, за да можем да определим най-подходящата за вас среща. Ще бъдете информирани за конкретната цел на проучването и за начина, по който ще бъдат използвани вашите данни.

Само когато сте дали изричното си съгласие, ние ще направим това. Health Monitor се състои от изчерпателен въпросник, който можете да попълните онлайн или на хартия със собствено темпо. В случай на проблеми или въпроси можем да преминем заедно през някои части.

Освен това ще направим някои физически тестове с вас и ще вземем проби. За тази цел ангажираме медицинска сестра, която ще вземе някои проби от вас. Този процес е бърз, лесен и практически безболезнен.