На първо място, вашите идентификационни данни, но не се притеснявайте! Използваме ги само ако е необходимо за нещата, за които сте ни дали разрешение да направим. Дори шепа хора не знаят за вашата самоличност.

Цялата информация, която нашите изследователи събират и обработват, ще бъде незабавно криптирана. Това означава, че те не могат да бъдат проследени до конкретно лице. Самоличността ви ще остане в тайна, а вашето досие и свързаните с него проби винаги ще бъдат обозначавани с код. Само хората, отговарящи за здравния монитор, ще могат да свържат този код с данните за вашата самоличност.

Даваме ви думата си и също така сме законово задължени да спазваме правилата на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и Общия регламент за защита на данните (ОРЗД).