Освен заобикалящата ви среда, наследствените фактори също могат да играят важна роля за развитието на болести или по-бързото остаряване. Поради тази причина е изключително важно да включим както околната среда, така и генетиката в Health Monitor.
Затова искаме вашето разрешение да извлечем ДНК от кръвната ви проба и да я анализираме след това. Ако дадете съгласието си, ще проучим как здравните грижи могат по-добре да вземат предвид наследствените ви фактори, например в контекста на Белгийската геномна биобанка.

ДНК – богатство от информация

ДНК съдържа много информация за всички видове характеристики, които ви правят уникални, като например цвета на очите ви или типа на косата ви. Освен забавни факти тя съдържа и информация за шансовете ви да остарявате здравословно. Но ДНК съдържа и много кодове, които все още не разбираме. Освен това все още има много неясноти относно риска от заболявания, свързани с възрастта, в зависимост от вашия генетичен материал. Така че преди да започнем да тревожим излишно здравите хора в обществото, са необходими допълнителни изследвания. Ето защо искаме да помогнем да се проучи дали можем да предвидим с достатъчна сигурност развитието на заболяване като рак по-рано и по-добре въз основа на ДНК. Освен това искаме да проучим дали ДНК ни позволява да адаптираме по-добре лечението за хора като вас. Това означава, че няма да ви тревожим излишно и ако се случи да открием нещо през следващите години. Експертите ще преценят дали данните сочат с достатъчна сигурност към определено заболяване, което все още не е известно, но е лечимо. Вие като участник предварително избирате дали да бъдете информирани за това. Въпреки това, ако търсите диагноза или грижи във връзка с наследствено заболяване, ние с удоволствие ще ви насочим към признат белгийски център по човешка генетика, като например Катедрата по медицинска генетика в UZ Gent.