Участието ви е доброволно. Вие решавате дали да участвате или не. Виждате ли добавената стойност на Health Monitor?