Не.

Здравният монитор е чудесна възможност да участвате в здравно проучване, което може да предостави ценна информация за здравето на хората от вашия квартал.
Проектът предлага на всички (!) жители на Гентбрюге, Синт-Амандсберг, Синт-Денис-Вестрем-Афсней, Вонделгем и Цвайнаарде възможността да научат повече за здравето.
Всичко, което искаме от нашите участници, е на всеки четири години, в продължение на 20 години, да попълват въпросник и да им бъдат взети няколко проби от медицинска сестра.