Участниците в „Здравен монитор“ се изследват на всеки четири години за период от 20 години. Проучването – състоящо се от събиране на проби и попълване на въпросник – ще отнеме от час и половина до два и ще се проведе във вашия дом или в нашата лаборатория. Попълването на въпросника отнема около 1 час и може да се извърши у дома със собствено темпо на части или заедно с анкетьора, ако е необходимо.

Вземането на проби и физическите тестове отнемат от половин до един час и могат да се проведат при най-добри условия в нашите помещения или във вашия дом, ако е необходимо.

Инвестираното от вас време като участник означава огромен принос за обществото, науката и здравето ни. От само себе си се разбира, че с това се надяваме и вие да остареете по-здрави.