Просто: от този момент мониторингът на здравето ще бъде спрян за вас.
Вие сте отговорни за по-нататъшното си участие.
Ако по някаква причина някой иска да се откаже от проучването, той просто трябва да ни информира.