Всъщност е доста след „пет без дванайсет“… Вече е половин час след два! И така,… Gentenaars, да ви видя!
До 2050 г. всеки трети белгиец ще бъде на възраст над 65 години. Само ако се съсредоточим върху превантивното здравеопазване и остаряването в добро здраве, нашият здравен сектор и обществото ни ще могат да се справят с това. Други европейски държави, като Нидерландия, са много по-напред в архивирането и анализирането на здравните данни на своите жители. Не можем да изостанем!