Ще започнем с периферните общини на Гент – след това можем да продължим.