Здравният монитор е предназначен за всички на възраст от 45 до 110 години, живеещи във Вонделгем, Синт-Денис-Вестрем-Афсней, Цвийнарде, Синт-Амандсберг и Гентбрюге.
Това означава, че всеки на възраст над 45 години може да се регистрира без задължение, заедно с други членове на семейството, които също живеят в периферията на Гент. Няма изключения.
Проучването започва в Цвийнаарде и ще се разпространява поетапно в останалите четири квартала. По-късно може да включим и други квартали.