За да разберат кои фактори оказват положително или отрицателно въздействие върху здравето ни, изследователите се нуждаят от много данни: като започнем от вашите.
Вие сте един от нашите 20 000 жители на Гент, живеещи в Звийнаарде, Гентбрюге, Вонделгем, Синт-Денис-Вестрем-Афсни или Синт-Амандсберг? Само при многообразие от участници е възможно да се получат представителни резултати.
Вашето участие в Health Monitor е от решаващо значение за бъдещите поколения: в крайна сметка става въпрос за пионерски изследвания и развитие на бъдещите здравни грижи. Освен това в рамките на Health Monitor ние обичаме да работим заедно като изследователи, така че да не се налага да ви задаваме един и същ въпрос всеки път, а да допринасяме заедно за устойчиви изследвания.
Регистрирайте се и разгласете това мащабно проучване на здравето на вашите съседи, на пекаря и на фризьора. Разкажете за този проект в училището на вашето(те) дете(а), защото вашето участие също може да бъде важно за тяхното бъдеще и здраве.